Thay đổi tên thương hiệu

Tiếp nối thành công thương hiệu nội thất Swood từ năm 2010, sau 10 năm hoạt động, bắt đầu từ 2020 chúng tôi thay đổi tên thương hiệu Swood thành Lehenry. Trang Swood.vn vẫn hoạt động theo thương hiệu Lehenry.