Địa chỉ: 75/16/18 Đường An Phú Đông 9, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh