Địa chỉ: 75/16/18 Đường Nguyễn Thị Nhuần, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh